Dựa vào hình vẽ bố cục này, ta tạo ra các chi tiết tương ứng, chúng là các Part riêng biệt và tham chiếu phác họa này:
Nhưng rồi ta muốn thay đổi thiết kế, gồm cả thay đổi vị trí và đường kính các puley, ta chỉnh lại hình vẽ bố cục:


[center]

Lập tức, các mô hình sẽ cập nhật theo, rất nhanh chóng và đơn giản:Theo DCL meslab.org