Tiếp nhé Bạn. Đây là cái Khung Bản vẽ và Khung tên của tôi đang xử dụng, cũng dựa trên t/c ISO của Inventor, có phần song ngữ cho nó xôm:Hình 23

Bây giờ ta "vẽ" , trong Ribbon Place View Bạn chọn Base rồi đi tìm Flie 3D bạn đã vẽ, open nó ta sẽ có như 2 hình sau:Hình 23bisHình 24

Bạn để ý thấy hình vẽ có nét khuất, nếu không thích, ta chỉnh sửa phần thể hiện bằng SubMenu như sau:Hình 25

Điền các dữ liệu về Bản vẽ:Hình 26

Kết quả sau khi điền vô Bảng Tag:Hình 27

Trong phần Edit View, ta chọn thêm để thể hiện đường ren và giao tuyến hoặc đường mép...Hình 28

"Vẽ" mặt cắt cho bánh răng:Hình 29Hình 30Hình 31

Kết quả sau vài cái nhấp chuột:Hình 32

Bạn thấy chữ AA có hơi lớn? Điểm sáng nó, rồi click chuột phải, chọn Edit Text Style:Hình 33

Sẽ hiện ra cái Bảng định dạng tổng thể thượng vàng hạ cám cho Bản vẽ. Bạn cứ vào đây chỉnh sửa đến chừng nào ưng ý hoặc đáp ứng được y/c thì thôi.Hình 34

Vẽ các đường tâm tương ứng theo các hình sau:Hình 35Hình 36Hình 37Hình 38Hình 39Hình 40Hình 41Hình 42
Kết quả cho 1 Hình vẽ khá đơn giản:Hình 43

Bạn có thấy Bản vẽ này có thể bị bắt bẻ nếu là ở trong trường học. Một vài Thầy giáo sẽ cho là vẽ bánh răng không đúng qui ước Vẽ KT....Vì Bánh răng theo qui ước chỉ cần vẽ 1 đường đậm bao ngoài và 1 đường tâm bên trong bằng đường kính chia. Người ta qui ước vì vẽ quá khó nên cho phép đơn giản, ren ốc cũng vậy. Nhưng Inventor nó "ngu", nó đâu biết qui ước, nó thấy sao vẽ vậy. Tôi có người em học tại 1 trường ĐH lớn vào bậc nhất nhì SG, đem nộp bản vẽ này cho thầy, thầy không chịu bắt vẽ lại. May thay trong Inventor ta cũng có cách xử lý bằng lịnh Visible:Hình 44Hình 45

Bạn cho Visible rồi dùng sketch trong môi trường Drawing vẽ 2 đường bao theo qui ước. Vẽ như thế nào sao Bạn không tự tìm hiểu xem.Hình 46

Vẽ hình 3D cho Bánh răng như sau:Hình 47Hình 48

Kỳ tới ta sẽ cho kích thước Bản vẽ.