Chấn song con tiện lan can 1Chấn song con tiện lan can 10Chấn song con tiện lan can 11

download ở đây
mediafire.com file/ncwmjlyy1jm/3dmodeli_stoyki.rar

nguồn: 3dzip.net