Note - copy and paste these links, they are not clickable


These are working:
RAC 2014
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/REVIT/DLM/Autodesk_Revit_Architecture_2014_English_Win_32-64bit_dlm.sfx.exe
RST 2014
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/REVITST/DLM/Autodesk_Revit_Structure_2014_English_Win_32-64bit_dlm.sfx.exe
RMEP 2014
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/RVTMPB/DLM/Autodesk_Revit_MEP_2014_English_Win_32-64bit_dlm.sfx.exe
Revit LT 2014
http://trial.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/RVTLT/DLM/Autodesk_Revit_LT_2014_English_Win_32-64bit_dlm.sfx.exe
Revit LT là bản rút gọn, cắt giảm nhiều tính năng ví dụ như bỏ massing, bỏ workset, bỏ vân vân "những gi rườm rà khác", chỉ hỗ trợ flatform cơ sở và dành cho "người làm độc lập" cũng như "người chế tạo family cho các hang sản xuất trang thiết bị công trình
LT là tên họ gán cho khi bắt chước tên của AutoCAD LT, bản revit này được labs chế biến có tên là Project Spark.

Revit 2014 download link should be:
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET3/2014/RVT/DLM/Autodesk_Revit_2014_English_Win_32-64bit_dlm.sfx.exe
Revit 2014 là bản tổng hợp, kết hợp cả 3 bản Arch, STR và MEP vào một bản. Link này hiện nay đã thông và tải được.